• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
NIX 18

De globale jaarlijkse planning :

Medio mei: De inkopers gaan proeven in Frankrijk

Medio Juli  De informatie over het wijnprogramma komt on-line en wordt verstuurd aan onze wijnvrienden

Begin September: De besteltermijn wordt afgesloten, de definitieve bestelling wordt geplaatst in Frankrijk

Begin October: De facturen worden verstuurd aan de bestellers en worden voor het afhalen betaald.

1e zaterdag van November....... Alle bestellingen worden bij de depots afgehaald door de bestellers

De cirkel is weer rond, de jaarlijkse bestelcyclus is weer voorbij!