• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
NIX 18


WWW.dewijnvrienden.nl  juicht deze onderzoeken toe!.... We zijn druk doende met de lobby om wijn in het basispakket van de zorgverzekering te krijgen! :-)Uitgegeven: 30 augustus 2010 17:45
Laatst gewijzigd: 30 augustus 2010 22:24


'Niet-drinker éérder dood dan alcoholist'


AMSTERDAM - Geheelonthouders sterven gemiddeld eerder dan mensen die wel af en toe een drankje drinken. Sterker nog, de sterftecijfers van niet-drinkers zijn zelfs hoger dan die van alcoholverslaafden.

Dat blijkt uit nieuw Amerikaans wetenschappelijk onderzoek, meldt Time Magazine dinsdag. De cijfers vormen onderdeel van het langdurige onderzoek onder de titel Alcoholism: Clinical and Experimental Research. De sterftecijfers van de afgelopen 20 jaar werden hiervoor onder de loep genomen.

Sociale controle
Mensen die gemiddeld drie alcoholische consumpties per dag drinken – en dan met name rode wijn - doen het het best. Zij zijn volgens dit onderzoek het gezondst bezig. Het stimuleert de bloedsomloop en is goed voor het hart. Daarnaast is het goed voor het sociale leven.
Immers, vrienden en familie kunnen aan de bel trekken als je teveel drinkt, verklaren de onderzoekers.

Stress
Maar hoe kan het toch dat geheelonthouders gemiddeld korter leven?
Mensen die niet drinken, bevinden zich vaak in de lagere sociale klasse, luidt de verklaring. Ze hebben minder geld te besteden en ondervinden meer stress door hun banen en de opvoeding van hun kinderen. Daardoor drinken ze minder, maar zijn ze wel gevoeliger voor stress en ziektes die het leven uiteindelijk bekorten.

Maar een nog belangrijkere reden is dat alcohol zorgt voor 'sociaal
samenzijn': lekker naar de kroeg en drinken met vrienden. En dit is essentieel voor een goede lichaam en geest, stellen de onderzoekers.
Niet-drinkers zijn bovendien gevoeliger voor depressie omdat ze de feestjes overslaan.

Waarschuwing
Waar het onderzoek nog geen antwoord op heeft, is waarom de grote risico's op leverproblemen en kanker - waar drinkers mee te maken krijgen - niet terugkomen in de gemiddeld lage sterftecijfers onder de 'heavy users'. De onderzoekers waarschuwen daarom wel: 'Geniet, maar drink met mate'.

Hoger libido door glaasjes rode wijn 

Uitgegeven: 27 juli 2009 12:14
Laatst gewijzigd: 27 juli 2009 12:14

AMSTERDAM – Vrouwen die er een gewoonte van maken iedere dag twee glaasjes rode wijn te drinken, zouden meer zin in seks hebben dan geheelonthouders. 

Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Florence, waarover The Telegraph maandag bericht.

De reden voor deze hogere seksdrang vinden de onderzoekers in de ingrediënten die rode wijn bevat en die de bloedstroom naar ‘belangrijke gebieden‘ zouden bevorderen. Hierdoor zou de vrouw meer zin in seks krijgen.

Vragen 

Om de effecten te berekenen bedienden de onderzoekers zich van de zogenaamde Female Sexual Function Index die uit 19 vragen bestaat, waarbij scores gehaald kunnen worden tussen de 2 (laag libido) en 36 punten (hoog libido).

De dagelijkse rode wijndrinkers scoorden gemiddeld 27,3, tegen 25,9 punten die minder frequente drinkers haalden. Vrouwen die helemaal niet drinken scoorden met 24,4 punten het laagst.

Dit neveneffect zou overigens alleen optreden bij rode wijn; andere alcoholische dranken hebben geen hoger libido tot gevolg.

Dronkenschap
 
Aan het onderzoek deden 800 vrouwen mee, tussen de 18 en 50 jaar. Vrouwen die meer dan twee glazen wijn per dag dronken werden uitgesloten van deelname; de onderzoekers waren bang dat eventuele dronkenschap de onderzoeksresultaten zouden vertroebelen.